Hymn

Bayang magiliw, perlas ng silanganan.
Alab ng puso, sa dibdib mo’y buhay.
Lupang hinirang, duyan ka ng magiting
Sa manlulupig, di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok, sa simoy at
sa langit mong bughaw,
may dilag ang tula at awit
sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y
tagumpay na nagniningning.
Ang bituin at araw niya
kailan pa may di magdidilim.

Lupa ng araw, ng lualhati’t pagsinta,
buhay ay langit sa piling mo.
Aming ligaya na pag may mang-aapi,
ang mamatay ng dahil sa iyo


NCR Hymn

I
Bayang mahal nating lahattampok ng NCRpusod nitong ating bansadulot kaunlaran
II
Taas noong iwagaywayang bandila ng NCRkarunungan at katarungansa bansa ay itanghal
III
Mga lunsod ng NCRsa puso ko’y dangalang adhikain isulongang tanging NCR
Chorus
NCR, NCR dangal nitong bayanNCR, NCR dangal nitong bayan
Repeat
III

Repeat
Chorus


Caloocan dakilang bayan
duyan ka ng katipunan
ang alab ng himagsikan
sa puso mo ay nabuhayCaloocan mutyang bayan
lungsod naming minamahal
tagumpay mo at kaunlaran
lagi naming idarasalCaloocan dakilang bayan
duyan ka ng katipunan
ang alab ng himagsikan
sa puso mo ay nabuhay

Caloocan sintang bayan
sayo’y, aming iaalay
sipag, tiyaga at pagmamahal
Caloocan ay mabuhay.

Our hands, our hearts
Our minds, our health
All these we want to give
To our home, and to our countrymen
To those who truly need.

We learn to serve, because of you,
And humbly work with our hands.
We give glory, praise and thanks to God,
Our one true source of strength.

Chorus:

Hail Escuela de Sophia
You guide us with your light
We clearly see the path of life
And walk on with delight.

Hail Escuela de Sophia
You give us strength and life
Each day we grow, we move, we live
Our struggles become light.

We raise our banner
We give you thanks
Your light keeps shining through
The darkness shall never prevail
Forever we’ll sing to you.